TERENY ZIELONE

Usługiogrodowe

KOSZENIE TRAWY

Wykonujemy wszelkie prace związane z pielęgnacją trawników, jak koszenie trawy, wykaszanie rowów melioracyjnych oraz innych terenów. Proponujemy Państwu również usługi związane z usuwaniem chwastów i innych niepotrzebnych roślin.

PIELĘGNACJA I WYCINKA DRZEW

Wykonujemy kompleksowe prace związane z pielęgnacją drzew, w których skład wchodzi: wycinanie i przycinanie drzew, usuwanie złamanych gałęzi oraz prześwietlanie koron. W zależności od potrzeb klienta zapewniamy również wywóz i pocięcie drzewa oraz usuwanie korzeni.

Wykonujemy:

  1. cięcia techniczne, prace wzdłuż dróg, linii energetycznych i telekomunikacyjnych. Usuwanie konarów wchodzących w kolizję z obiektami budowlanymi i zagrażającymi bezpieczeństwo ludzi i zwierząt;
  2. wycinka drzew, usuwanie drzew trudnych i niedostępnych metodą sekcyjną oraz wszystkich innych które tego wymagają;
  3. cięcia pielęgnacyjne mające na celu utrzymanie optymalnego wzrostu i żywotności drzewa. W ramach tych cięć wykonujemy zabiegi prześwietlające koronę, korygujące statykę drzewa, usuwanie posuszu czyli obumarłych gałęzi i konarów;

PRZYCINANIE ZYWOPŁOTÓW I KRZEWÓW

Przycinamy krzewy i żywopłoty. Oferujemy wywóz pozostałości po wycince.

Oferta skierowania dla:

- klienta biznesowego
- klienta indywidualnego

NASZSPRZĘT