Realizacje

USŁUGI ALPINISTYCZNE

CZYSZCZENIE SPECJALISTYCZNE

RENOWACJE

RENOWACJA DREWNIANEJ ELEWACJI

PRACE REMONTOWE


WYCINKA DRZEW


WYKASZANIE TERENÓW ZIELONYCH

MONTAŻ ZABEZPIECZEŃ BALKONOWYCH PRZED WYPADNIĘCIEM ZWIERZĄT

CZYSZCZENIE KONSTRUKCJI METALOWYCH


UDRAŻNIANIE I CZYSZCZENIE RYNIEN

USZCZELNIANIE POŁACI DACHOWYCH

UDRAŻNIANIE I CZYSZCZENIE SILOSÓW

CZYSZCZENIE RUR ZJAZDOWYCH ORAZ ZJEŻDŻALNI

CZYSZCZENIE ŚLADÓW OPON

CZYSZCZENIE TARASÓW ORAZ SCHODÓW

CZYSZCZENIE DACHÓW

CZYSZCZENIE POBUDOWLANE

RENOWACJA I MALOWANIE POZBRUKU

ZABEZPIECZENIA PRZECIW PTAKOM

CZYSCZENI BRUKU


CZYSCZENIE ELEWACJI


NASZSPRZĘT